SRIPGD

Sodelavci Združenja za informatiko in telekomunikacije


 

Andreja Lampe, direktorica

e-naslov: andreja.lampe@gzs.si


Nenad Šutanovac, svetovalec in vodja skupnosti  
e-naslov: nenad.sutanovac@gzs.si 


Flavio Fuart, svetovalec in vodja skupnosti
e
-naslov: flavio.fuart@gzs.si 


Ines Vlahović, svetovalka in vodja skupnosti

e-naslov: ines.vlahovic@gzs.si


Mateja Pucihar Baebler, svetovalka in vodja skupnosti
e-naslov: mateja.baebler@gzs.si 

Maruša Boh, marketing in PR

e-naslov: marusa.boh@gzs.si


Gašper Cizelj, svetovalec

e-naslov: gasper.cizelj@gzs.si


Katja Novak, vodja pisarne

e-naslov: katja.novak@gzs.si


Naslov
GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije
Dimičeva ulica 13
1504 Ljubljana

Tel: 01/5898 000
Faks: 01/5898 100
E-pošta: srip.godigital@gzs.si

 

 


Sodelavci Tehnološkega parka Ljubljana


 

Aleš Pevc, svetovalec in vodja skupnosti

e-naslov: ales.pevc@tp-lj.si


Matej Kirn, svetovalec in vodja skupnosti  
e-naslov: matej.kirn@tp-lj.si 


Elvisa Basailović,  marketing in PR

e-naslov: elvisa.basailovic@tp-lj.si


Naslov
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
100 Ljubljana

Tel: 01/6203 400
Faks: 01/6203 409
E-pošta: info@tp-lj.si